Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

NWWB | January 18, 2019

Scroll naarboven

Top

Verenigingstrajecten

Vanuit het programma een Veiliger Sportklimaat worden er verschillende verenigingstrajecten opgezet. Het bestuur van de NWWB zal in dit kader ook alle aangesloten verenigingen bezoeken. Trajecten worden door NOC*NSF aangeboden in samenwerking met de NWWB. Deelname kan dus alleen via de NWWB. Wij houden u graag op de hoogte van alle activiteiten maar is uw interesse gewekt voor (één van) onderstaande trajecten, stuur alstublieft een mail naar backoffice@nwwb.nl.

 

Sportief Coachen is winst

Sportief besturen

Coach de Coach

 

Sportief Coachen is winst.

Het traject ‘Sportief Coachen’ heeft als doel de trainers, coaches en begeleiders binnen de vereniging vanuit dezelfde visie te leren coachen en begeleiden. Lees meer in de informatiefolder voor verenigingen.

Bonden die deze trajecten binnen het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ hebben aangevraagd en toegekend gekregen kunnen verenigingen inschrijven. Als bond meld je je vereniging aan. Zodra je de aanvraag hebt ingediend zoekt de Academie voor Sportkader een trajectbegeleider. Deze trajectbegeleider neemt rechtstreeks contact op met de vereniging om het traject verder in te plannen. Deze koppelt de planning terug aan de ASK, welke de ASK met de betreffende bond deelt.

 

Sportief besturen.

Het besturen van een vereniging blijft een uitdagende klus. Je wilt niet alleen een vereniging aansturen waar op alle niveaus met plezier wordt gesport; je wilt dat alle leden zich een deel voelen van de vereniging.

In de workshop Sportief Besturen gaat het daarover: de workshop is de basis voor de manier waarop leden van de vereniging met elkaar omgaan, hoe gasten en tegenstanders worden verwelkomd, hoe ouders langs de lijn staan, etc.

Hoe doe je dat?
Door het thema sportiviteit en respect binnen de visie, structuur en cultuur van de vereniging te borgen. Door ook naar je eigen rol te kijken. Hoe geef je invulling aan je bestuursfunctie? Waar ligt je kracht? Interessante vragen die tijdens de workshop aan bod komen.

Wat houdt Sportief Besturen in?
De kracht van de workshop Sportief Besturen zit in het feit dat verenigingsbestuurders leren van elkaars ervaringen. Herkenbare en dagelijkse situaties komen aan bod, van vrijwilligers die afspraken niet nakomen tot (over)enthousiaste ouder.

Onderwerpen die bij Sportief Besturen aan bod komen zijn:
– Wat voor vereniging willen wij zijn, hoe stuur ik daar op aan?
– Weet iedereen binnen onze club waar wij voor staan?
– Wat is mijn rol als bestuurder?
– Wat doe ik als er iets gebeurd wat ongewenst is?

Aanmelden?
Tijdens een workshopavond worden 2 bestuurders van 5 – 7 verenigingen uitgenodigd. De workshops duren van +/- 18:30 tot 22:00 uur en worden door maar liefst 29 sportbonden aangeboden. Neem contact op met uw sportbond om te horen waar en wanneer u kunt deelnemen.

Nieuw als vervolg op de workshop- Het dilemma van de week
Als bestuurder heb je weleens te maken met situaties waarvan je denkt ‘hoe gaan we hiermee om?’. Hoe gaat het bestuur om met dilemma’s over vrijwilligers, ouders, en het nemen van moeilijke beslissingen?

Via de website www.sportiefbesturen.nl heb je als bestuur de unieke kans om hier met elkaar over te sparren. Er zijn voor iedere sport dilemma’s beschreven die herkenbaar zijn en regelmatig voorkomen. Door middel van de vier rollen van Sportief Besturen kun je als bestuur hier samen over praten. Hoe doen wij het eigenlijk als vereniging? Meld je nu aan en nodig je collega bestuurders uit om mee te doen.

 

Coach de Coach.

Het traject ‘Coach de coach’ heeft als doel trainerscoaches binnen de vereniging op te leiden om trainers in de praktijk te begeleiden. Tevens ervoor te zorgen dat deze trainersbegeleiding vast onderdeel wordt van het verenigingsbeleid. Lees meer in de flyer en de bestuurdersbrochure voor deelnemende bestuurders.

Bonden die deze trajecten binnen het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ hebben aangevraagd en toegekend gekregen, kunnen verenigingen inschrijven via de inschrijflink. Als bond meld je je vereniging aan. Zodra de aanvraag is ingediend zoekt de Academie voor Sportkader een trajectbegeleider. Deze trajectbegeleider neemt rechtstreeks contact op met de vereniging om het traject verder in te plannen. Deze koppelt de planning terug aan de ASK, welke de ASK met de betreffende bond deelt.