Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

NWWB | January 18, 2019

Scroll naarboven

Top

Veiliger Sportklimaat

Het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK) is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. De NWWB zet zich door middel van dit project actief in om het thema respect en sportiviteit onder de aandacht te brengen.
Het aanbod van VSK bestaat voornamelijk uit bijscholingstrajecten en cursussen voor o.a. verenigingsbestuurders, trainers, coaches en begeleiders. Verschillende trajecten en cursussen worden kosteloos aangeboden aan alle leden van de NWWB die werkzaam zijn of interesse hebben in het besturen, trainen/coachen of begeleiden binnen de waterski- en wakeboardsport.

Voor alle informatie over het Veilig Sportklimaat, kijk op www.veiligsportklimaat.nl. Alle cursussen vind je op de site van het Academie voor Sportkader.

Vind hier de folder van Veilig Sportklimaat: ASK VSK bijscholingen folder 2014

Trainers, coaches en begeleiders
Trainers, coaches en begeleiders moeten niet alleen over sporttechnische vaardigheden beschikken, maar ook over opvoedkundige kwaliteiten. Ze creëren daardoor een veiliger sportklimaat, waarin sporters zich op hun gemak voelen en op een sociale manier met elkaar omgaan. Ook leveren ze zo een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van de sporter.

Binnen het VSK worden bijscholingen en cursussen ontwikkeld en aangeboden. Sportverenigingen kunnen hier gebruik van maken door iedereen die binnen de club een rol als trainers , coach of begeleider vervult, te bekwamen in het coachen op sociaal gedrag.

Voor een overzicht van de bijscholingen en cursussen klik hier. Als trainer, coach of begeleider kun je, als je lid bent van de NWWB, jezelf opgeven voor deelname via de Academie van Sportkader. Vind hier de data en inschrijfmogelijkheden per bijscholing.


Verenigingen en bestuurders

Bestuurders spelen een cruciale rol bij het creëren van een veilig sportklimaat. Het besturen van een vereniging blijft een uitdagende klus. Als bestuur wil je niet alleen een vereniging aansturen waar op alle niveaus met plezier wordt gesport; je wilt dat alle leden zich een deel voelen van de vereniging. In het VSK project worden verschillende cursussen voor verenigingsbestuurders aangeboden waarin o.a. thema’s als; vrijwilligers werven, aanpak van problemen, imago van de vereniging aan bod komen.

Verenigingstrajecten worden opgezet via het bondsbureau van de NWWB in overleg met de verenigingen. Voor meer informatie over het algemene aanbod van trajectenklik hier! Voor meer informatie of deelname mail alsjeblieft naar backoffice@nwwb.nl.