Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

NWWB | January 18, 2019

Scroll naarboven

Top

Statuten en stukken NWWB

Statuten NWWB:
PDF Statuten NWWB 03/07/2012

Statuten Vereniging van Individuele Leden NWWB:
PDF Statuten Individuele Leden 26/03/2012

Huishoudelijk Reglement NWWB:
Huishoudelijk Reglement 

Jaarplan 2016:
Jaarplan 2016

Organogram NWWB:
Organogram 2012 30/06/2012

Handboek Sport & Privacy NOC*NSF

Handboek Sport & Privacy-Februari 2017.pdf

Veilig sportkllimaat:

VSK Tuchtrecht; handboek geschillenbeslechting in de sport def 20aug15.pdf


Bestuursmodellenprofiel:

bestuursmodellenprofiel NWWB versie 1-1

2011 Handbook Final Addendum