Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

NWWB | November 14, 2018

Scroll naarboven

Top

Startlicentie 2018 en deelnemersverklaring

Vraag hierbij de startlicentie 2018 aan. Na indienen van dit formulier kom je automatisch  op de betaalpagina. Log hierbij in met jouw mailadres & wachtwoord en betaal de licentiekosten ad  € 30,– waarna jouw startlicentie voor 2018 geregeld is! Voor vragen mail wendy@nwwb.nl.

Door aanvraag van deze licentie ga je akkoord met ons privacyreglement en het dopingreglement van de NWWB. Deze vind je hier terug: Privacyverklaring 2018Dopingreglement

 

 


VERKLARING VAN DEELNEMERS AAN NWWB WEDSTRIJDEN

Bij aanschaf van deze startlicentie verklaar je voor deelname aan wedstrijden onder auspicien van de NWWB met de volgende punten akkoord te gaan

1. Ik verklaar dat de gegevens ingevuld bij mijn inschrijving en op het algemene wedstrijdrooster juist zijn.
2. Ik verklaar mij te schikken naar de reglementen van mijn landelijke federatie, van de Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond en van de wedstrijd. De inrichters, de landelijke federatie, de NWWB en hun afgevaardigden zijn niet verantwoordelijk voor eender welk feit, incident of ongeval overkomen ter gelegenheid van een wedstrijd. Ik verklaar geen beroep te doen opjuist zijn. de rechtbank voor welkdanig geschil voortspruitend uit wedstrijdincidenten, het volle beslissingsrecht bij het inrichtend comité berustende
3. Deelnemers, scheidsrechters en officials die aan wedstrijden onder auspiciën van de NWWB deelnemen erkennen het wedstrijdreglement van de NWWB en de Technical Rules en de additional Rules van de IWWF en de E&A en houden zich aan het Nationaal Dopingreglement en onderwerpen zich aan regels en de daarin vastgestelde sancties, zoals ook vastgesteld door de ISR (zie website NWWB/wedstrijdreglementen)
4. De organiserende TC/vereniging/kabelbaan is t.o.v. de deelnemers niet verantwoordelijk voor materiële, persoonlijke of gevolgschade. De deelnemers aan de wedstrijd nemen op eigen risico deel aan de wedstrijd. De deelnemer is op de hoogte van de risico's van waterskiën/wakeboarden achter de boot of op een kabelbaan. Deze risico's accepteert de sporter zelf. De ondergetekende ziet met deelname aan de wedstrijd af van alle aansprakelijkheid uit schadegevallen die in samenhang met deze schade ontstaan ten aanzien van de veroorzaker of de organiserende vereniging/baandraaier.
5. De deelnemers verplicht zich op voorschrift van de organisator bepaalde reclame op kleding of op andersoortige materialen toe te staan. De deelnemer verplicht zich om dat wat uitgereikt is aan reclame op kleding of materialen tijdens de wedstrijd te dragen
6. De deelnemer verplicht zich, het vastgestelde startgeld te betalen en accepteert dat het ingelegde startgeld niet terugbetaald wordt als de deelnemer niet start of door de jury van deelname gediskwalificeerd wordt.

Bij aanschaf van deze startlicentie ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden bij deelname in het lopende kalenderjaar aan wedstrijden onder auspicien van de NWWB. Ben je minderjarig dan dient deze licentie en daarmee deze verklaring door een meerderjarige ouder of voogd voor jou aangeschaft/geaccordeerd te worden.