Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

NWWB | February 17, 2019

Scroll naarboven

Top

NWWB Lidmaatschap

Ben jij al lid van de Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond? Graag biedt de NWWB ook jou een lidmaatschap aan!

De NWWB zet zich in voor zowel wedstrijdsporters als breedtesporters. Door beleid op te stellen en uit te voeren in samenwerking met partners zoals het NOC*NSF en de Internationale Waterski & Wakeboard Federatie structureert de NWWB de waterski- en wakeboardsport in Nederland en biedt de sporters steun bij hun groei naar nationaal- en zelfs internationaal topniveau!

Daarnaast zet de NWWB zich in voor opleiding van instructeurs, kader en bijvoorbeeld het behoud van snelvaarwater. Hoe meer mensen dit doel steunen via hun lidmaatschap, hoe sterker de NWWB zich kan maken. En natuurlijk, leden ontvangen 2 keer per jaar het Ski & Wake Magazine in de bus.

Een lidmaatschap loopt voor de duur van een kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt echter jaarlijks automatisch verlengd. Wanneer je het lidmaatschap op wilt zeggen doe dat svp uiterlijk tot december van het lopende jaar om onnodige kosten te voorkomen.

De NWWB biedt de volgende lidmaatschappen aan:

Hoofdlid (oudste lid op 1 adres) € 48,00
Gezinslid (alleen met hoofdlid op hetzelfde adres) € 23,00
Jeugdlid (maximaal tot het jaar waarin je 19 wordt) € 23,00

Natuurlijk kunt u ook lid worden via een bij de NWWB aangesloten vereniging. Deze vindt u hier: locatieverkenner NWWB.

lid worden

LIDMAATSCHAP BEEINDIGEN

Bent u al lid en heeft u besloten het lidmaatschap te beëindigen dan kan dat via wendy@nwwb.nl. Vermeldt svp uw volledige naam en geboortedatum. Opzeggen dient voor het einde van het kalenderjaar te gebeuren zodat deze tijdig verwerkt kan worden voor het nieuwe jaar begint.