Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

NWWB | December 11, 2018

Scroll naarboven

Top

NIEUWJAARSGROET

NIEUWJAARSGROET

Terugblikken en vooruitkijken op één van die heerlijk rustige dagen tussen kerst en oud en nieuw.

In mijn hoedanigheid als voorzitter van de NWWB mag ik terug kijken op een rustige en stabiele periode binnen onze bond. De diverse disciplines functioneren naar behoren en met vele nationale en internationale wedstrijden een vol geboekt en druk jaar. Met vele mooie Ski en Wake resultaten waarvan de zilveren medaille voor Sanne, Iris en Daniël op het E.K in Egypte nog het dichts in het geheugen liggen.

Maar ook met een succesvol kader opleidingsweekend in het voorjaar welke een vervolg krijgt in het weekend van 17/18 maart aanstaande. Een jaar met twee prachtige uitgaven van het Ski & Wake Magazine, in eigen hand verzorgd door een uitstekend functionerend backoffice. Ook een jaar met de nieuw gekozen president Jose Antonio Perez in de wereldfederatie IWWF die meent dat de sport te ingewikkeld en daarmee veel duur is geworden. Afwachten wat hij kan en wil gaan veranderen.

In financiële zin een spannend jaar met ‘Downs maar gelukkig ook een enkele Up’. De subsidie vanuit het NOC*NSF wordt nog verder teruggeschroefd, hieruit zou kunnen volgen dat het instant houden van een ‘betaald’ backoffice niet meer mogelijk is. Tijdens het eerste 2e kameroverleg van het ministerie van Sport hebben we een ‘noodoproep kleine bonden’ geplaatst en contact gehad met kamerleden. In het verslag van dit overleg staat te lezen dat er “aandacht moet zijn voor de diversiteit van de kleine topsportbonden’. Dan nu maar zien of onze oproep ook daadwerkelijk resultaat oplevert. ….

Een ander ‘hot item’ is de overgang van de Vamex (opleidingen en examinering snelvaarbewijzen) naar het CBR. Dit gedwongen huwelijk hing al jaren in de lucht maar is inmiddels politiek geaccordeerd met als overgangs datum 1 januari 2019. De opdracht vanuit het ministerie luidde dat deze overgang gepaard dient te gaan met “een zachte landing en behoud van kwaliteit”. Uw vz. is namens de NWWB (als één van de moeders samen KNMC/ Reddingsbrigade en het Watersportverbond) bestuurder in de Vamex. Na intense overleg over de transitie en de trage voortgang (met vele vergaderingen die veel tijd van uw vz vergde tot gevolg…) heeft het bestuur van de Vamex het ministerie kunnen overtuigen de overgang een jaar uit te stellen. Nog 2 jaar te gaan dus waar ook de inzet van de NWWB wordt verwacht met voorstellen te komen over een Vamex ‘nieuwe stijl’ waar ‘de veiligheid ‘op het water het uitgangspunt van activiteiten zal zijn.

Het (bijna vergeten..) 60 jarig jubileum van de NWWB is de aanleiding om in het nieuwe jaar aansluiting te zoeken bij activiteiten ‘ín het land’. Er is bescheiden budget beschikbaar om bij een verenigingsactiviteit / kabelbaan/ wedstrijd of anderzijds aan te haken en een ‘jubileumfeestje’ te vieren. Ik roep u op met ideeën te komen.

Namens het bestuur wens ik alle leden, verenigingen en een ieder die onze sport een goed hart toe draagt een sportief, gezond en succesvol jaar toe.

 

Piet Jongepier, voorzitter NWWB.