Klachtenwijzer en vertrouwenscontactpersoon

De Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond (NWWB) ontwikkelt zich naar een professionele organisatie waarin vaste routines worden gestandaardiseerd. Na een transitie van een bond met wel 6 werknemers naar praktisch een vrijwilligersorganisatie, richt de bond zich verder op het verbeteren van de organisatie. Feedback van de leden, of vanuit de organisatie speelt een belangrijke rol om de organisatie verder te kunnen ontwikkelen. Feedback geeft tevens zicht op de betrokkenheid van de mensen. Het KBN bestuur beschouwt klachten dan ook als een belangrijke verbeterkans.

Klachtenprocedure

Klachten kunnen voorzien van naam, woonplaats en telefoonnummer per mail worden verzonden naar het NWWB bestuur. De indiener ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging en binnen een maand na dagtekening wordt inhoudelijk op de klacht gereageerd. Het bestuur kan meer informatie opvragen om een afgewogen oordeel mogelijk te maken.

Als het bestuur oordeelt dat de klacht niet terecht is, kan het geschort hebben aan de communicatie. Dan biedt de klacht een kans om een nadere toelichting te geven op genomen besluiten, de kaders waarbinnen deze plaatsvinden of op de processen en de procedures binnen de NWWB. Wanneer het bestuur oordeelt dat de klacht terecht is, kan worden bezien welke aanpassingen binnen de organisatie benodigd zijn. Incidentele vraagstukken krijgen hierbij een incidentele oplossing en structurele problemen worden voorzien van een structurele oplossing.

Wanneer de – al dan niet mondelinge – afhandeling tot tevredenheid is, is de klacht afgedaan. In ander geval kan de inbrenger een beroep doen op het Instituut Sport Rechtspraak (ISR), waaraan de NWWB deelneemt. De procedures, reglementen en formulieren zijn te vinden op www.nwwb.nl. De NWWB houdt een register bij van de binnengekomen klachten. In het kader van de bescherming van persoonsgegevens worden binnengekomen klachten aan het eind van het eerstvolgende kalenderjaar vernietigd.

Melding aan vertrouwenscontactpersoon

In voorkomend geval kunnen klachten over seksuele intimidatie of seksueel misbruik direct worden doorgegeven aan de vertrouwenscontactpersoon van de NWWB, Lena Klein Hofmeijer. Zij is te bereiken via email; vcp@nwwb.nl. De vertrouwenscontactpersoon zal eerst persoonlijk contact opnemen met degenen die de melding heeft ingediend om gezamenlijk de mogelijke vervolgstappen door te spreken. Indien u per mail contact opneemt geef dan duidelijk aan op welke tijdstippen en op welke manier de contactpersoon contact met u kan opnemen.
 
Kalender
zaterdag 30 mei 2020 t/m maandag 1 juni 2020
zondag 7 juni 2020
Activiteit GEANNULEERD ROOKIE STOP | WSCP WSC Paterswoldsemeer
zondag 14 juni 2020
Activiteit Nationale Open Dag
vrijdag 10 juli 2020 t/m zondag 12 juli 2020
Activiteit GEANNULEERD NK/DK Cableski ENTC, Weert
Leden banen & scholen

Partners NWWB 

Contact informatie

Vlaardingerstraat 1b
3111 BP SCHIEDAM
 

TEL: 06 292 03 220
E-Mail: backoffice@nwwb.nl
 

(Uw mail of de telefoonbericht wordt beantwoord op maandagochtend of op de donderdag)
 

KVK Amsterdam: 40.532.045
Iban NL93 ABNA 0547 0752 00

Nieuwsbrief
*
Terug naar boven