Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

NWWB | June 20, 2018

Scroll naarboven

Top

Geen najaarsvergadering NWWB

Hierbij willen wij de aangesloten verenigingen en leden laten weten dat het bestuur heeft besloten om af te zien van een Najaarsvergadering dit jaar.

Artikel 15 in de statuten geeft aan dat een najaarsvergadering niet noodzakelijk is. De drastisch teruglopende subsidies dwingen tot een nog meer terughoudend uitgavenpatroon en daarbij zijn er weinig urgente zaken te melden, hetgeen tot deze beslissing heeft geleid.

Op 11 oktober jl. is wel een goed bezochte kadermeeting georganiseerd met als thema “NWWB 2020”. Hierop wordt verder gebouwd en de uitkomsten van deze gesprekken zullen niet eerder dan in het voorjaar 2018 gereed zijn.

Het bestuur streeft ernaar uiterlijk 30 november a.s. de begroting 2018 naar de verenigingen te sturen, waarop vervolgens gereageerd kan worden.

Graag ontmoeten wij elkaar weer op de voorjaarsvergadering 2018.