Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

NWWB | December 13, 2017

Scroll naarboven

Top

Verenigingstraject Sportief Coachen scoort!

Samen naar een Veiliger Sportklimaat

Het gedrag van trainers, coaches en begeleiders bepaalt in sterke mate de sfeer binnen een vereniging. Een aanmoediging, een compliment en een corrigerende opmerking zijn namelijk van grote invloed op het gedrag van sporters. Zeker op het gedrag van jonge sporters. Voor hen vervult een trainer of coach veelal een voorbeeldfunctie en maakt vaak een onuitwisbare indruk.
Om het sportplezier te vergroten is het traject ‘Sportief Coachen’ ontwikkeld. Dit verenigingstraject is in seizoen 2008/2009 voor het eerst door de KNVB uitgezet en is vanuit VSK doorontwikkeld tot een sportgeneriek traject dat kosteloos wordt aangeboden aan verenigingen. Het Sportief Coachen traject bestaat uit twee bijeenkomsten voor trainers, coaches en begeleiders en twee voor bestuurders. Tijdens de bijeenkomsten voor trainers, coaches en begeleiders wordt door middel van discussies, praktijkopdrachten, presentaties en filmpjes duidelijk gemaakt hoe zij bij kunnen dragen aan een plezierige en veilige sportomgeving. In de bijeenkomsten voor bestuurders staan het beleid, de wensen van de vereniging ten aanzien van het traject en het borgen van Sportief Coachen centraal.

Vorig seizoen zijn 100 verenigingen gestart met Sportief Coachen. Zowel bestuurders als trainers, coaches en begeleiders zijn enthousiast over dit verenigingstraject, zo blijkt uit de evaluatie. Verenigingen geven aan met het Sportief Coachen traject te starten omdat zij het als hun verantwoordelijkheid zien om te werken aan een veilige sportomgeving. Zij willen dat hun leden met plezier sporten en zich thuis voelen binnen de vereniging. Het Sportief Coachen traject biedt hiertoe een goed handvat. Wat ook gewaardeerd wordt is het ‘maatwerk’ dat wordt geleverd. De invulling van de bijeenkomsten wordt namelijk afgestemd op het beleid en de wensen van de vereniging. Dit zorgt voor herkenbaarheid en maakt het voor coaches en trainers mogelijk om alles dat zij leren direct toe te passen in de praktijk. Naast verenigingen zijn ook sportbonden te spreken over het Sportief Coachen traject. Zij waarderen de deskundigheid van de trajectbegeleiders en de wijze waarop het onderwerp ‘sportiviteit’ wordt besproken.

Verbeterpunten zijn er ook. Zo vinden verenigingen dat de relatie tussen ‘plezier’ en ‘presteren’ sterker benadrukt kan worden. Mar Schuringa, de ontwikkelaar van het Sportief Coachen traject, kan zich hierin vinden: “als sporters plezier ervaren tijdens het sporten voelen zij zich vrij en dat is belangrijk voor hun ontwikkeling. Ze durven fouten te maken, leren hiervan en gaan als vanzelf beter presteren. Plezier is dus de motor voor succes en goede prestaties!” Verenigingen willen ook graag dat er een duidelijkere koppeling wordt gemaakt met andere producten, diensten en opleidingen waarvan verenigingen gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld de Verenigingsbox.

Verenigingen kunnen ook in 2014 starten met het Sportief Coachen traject. Dit traject kan je via jouw bond aanvragen. Wil je graag meer weten over Sportief Coachen, lees dan de folder of neem contact op met de NWWB via backoffice@nwwb.nl.