Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

NWWB | October 18, 2017

Scroll naarboven

Top

Opzegging Lidmaatschap

Opzeggen van uw NWWB lidmaatschap kan alleen schriftelijk per post of per mail (ledenservice@nwwb.nl). Het lidmaatschap wordt jaarlijks verlengd voor de duur van een kalenderjaar.
Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste twee maanden (artikel 15 lid 1 van de statuten).

Om uw opzegging te kunnen verwerken hebben wij van u nodig:

  • Lidmaatschapsnummer,
  • Naam en adres,
  • Geboortedatum,
  • Eventueel de reden van afmelding,
  • Datum en handtekening.

Indien u lid van de NWWB bent via een bij de NWWB aangesloten vereniging, dient opzegging te geschieden via het secretariaat van de vereniging.

Stuur uw opzegging per brief of per mail aan:

N.W.W.B. Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond
Postbus 2271
2002 CG  HAARLEM

backoffice@nwwb.nl